Chiều ngày 17/10, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, tuyên dương học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập 2012 -2020”.